Wil jij als professional anderen begeleiden in hun zoektocht naar heelheid? Houd je ervan om mensen te ondersteunen in het ontwikkelen van een gezonde relatie met God, zichzelf en anderen? En wil jij hier je beroep van maken?

De CIT is een 4 jarige beroepsopleiding op post-HBO niveau. Tijdens deze opleiding word je opgeleid tot vakbekwame therapeut, die als breed georiënteerde generalist (zelfstandig) een praktijk voor integratieve therapie runt.


Drie derdejaars CIT-studenten aan het woord over hun opleiding:

Inhoud van de opleiding

Tijdens de opleiding staat de volgende eindterm centraal, het doel waar jij als student vier jaar lang naar toe werkt:

De christelijk integratief therapeut

ziet en aanvaart de mens in al zijn dimensies en facetten vanuit zijn eigen verbinding met God en zichzelf;
hij begeleidt de ander in het onderzoeken van de psychodynamiek die resulteert in de hulpvraag die de persoon inbrengt;
en kan adequaat handelen om de heling en ontwikkeling van de persoon te faciliteren en te begeleiden.

Tijdens de opleiding bekwaam je je op vier hoofdterreinen:

  1. Vormgeving therapeutische proces: Je leert op een professionele manier het therapietraject in te zetten, te begeleiden en af te ronden.
  2. Zelfontwikkeling: Je ontwikkelt zicht op en leert investeren in je eigen heling en zelfontwikkeling, zowel op persoonlijk als op professioneel vlak.
  3. Professionele praktijkvoering: Je leert praktijk voeren op een wijze die voldoet aan alle juridische, ethische en professionele eisen.
  4. Vormgeving therapeutische relatie en werkalliantie: Je leert zorgvuldig een relatie op te bouwen met de cliënt, die gebaseerd is op gelijkwaardigheid en leert deze professioneel af te ronden.

 Hierbij staan de volgende drie pijlers centraal staan:

Christelijk

De centrale waarden, leercultuur en theoretische uitgangspunten die we binnen de opleiding hanteren, zijn geïnspireerd op een mensbeeld dat gegrond is in een christelijke visie op mens-zijn: dat we bedoeld zijn om als kinderen van God tot onze bestemming te komen in deze wereld waar gebrokenheid een onderdeel van is. Die bestemming houdt in dat we steeds meer gelijkvormig worden aan Jezus en in toenemende mate in staat zijn om onvoorwaardelijk lief te hebben. Vanuit dit christelijk perspectief wordt onze gebrokenheid niet ontkend, maar geheeld in Christus.

Integratief

  1. Integratieve mensbenadering: Het integratieve karakter van de opleiding komt tot uiting in het holistische mensbeeld dat je als christelijk integratief therapeut leert hanteren. Binnen deze benadering gaan we ervan uit dat de verschillende dimensies in de mens – lichamelijke, psychische, sociale en spirituele kanten – elkaar beïnvloeden en één samenhangend geheel vormen.
  2. Integratie van psychologische aanpakken: Ook het leren integreren van het gedachtegoed vanuit verschillende psychologische stromingen is kenmerkend voor de opleiding. Als integratief therapeut zet je de cliënt centraal en bied je op maat gemaakte therapie aan. Therapie die uniek is voor deze cliënt, omdat je als therapeut die aspecten uit de verschillende stromingen in de therapie integreert die passend zijn voor deze cliënt op dit moment in diens proces. Je zet op professionele wijze verschillende interventies integratief in, zodat je de cliënt op psychisch (emotioneel, mentaal, gedragsmatig en sociaal), fysiek en spiritueel niveau daadwerkelijk begeleidt naar gezondheid en groei.
  3. Integratie in de persoonlijkheid: Het integratieve karakter van de opleiding komt ook tot uiting in de focus op integratie in de persoonlijkheid vanuit de aanname dat neurologische en psychische integratie leiden naar gezondheid.

Therapie

De therapievorm die je je eigen maakt tijdens de opleiding zet de cliënt in zijn kracht als oplosser van zijn eigen problemen. De therapeutische relatie en de persoon van de therapeut worden ingezet als instrument. Deze therapievorm is gericht op cliënten die in staat zijn om (met hulp) verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen proces.

Opzet van de opleiding

Elk jaar september start er een nieuwe jaargang studenten (locatie: landgoed Schoonoord in Doorn). Je volgt 21 lesdagen en 5 praktijkdagen per leerjaar. En daarnaast ga je aan de slag met leertherapie, supervisie, intervisie en natuurlijk het oprichten van je eigen praktijk. Vraag de studiegids aan voor meer informatie over contacturen en zelfstudie-uren.

Beroepsopleiding

Deelnemen aan de CIT betekent dat je een volwaardige geaccrediteerde beroepsopleiding volgt. De opleiding is geaccrediteerd door Stichting Keurmerk Beroepsscholing (SKB). Na het doorlopen van de opleiding heb je jezelf een heel nieuw vak eigen gemaakt en kun je aan de slag als integratief therapeut:

·   Je hebt een beroepsopleiding op zak die wordt erkend door verschillende relevante beroepsverenigingen en waarmee je lid kunt worden van een beroepsvereniging.

·   Je voldoet aan de eisen die zorgverzekeraars stellen aan aanbieders van complementaire zorg. Hierdoor kunnen je toekomstige cliënten de begeleiding (gedeeltelijk) vergoed krijgen uit hun aanvullend zorgverzekeringspakket.

Instroomeisen

Om deel te nemen aan de CIT is het nodig dat je een vooropleiding op minimaal HBO niveau met succes hebt afgerond.

Investering

Het lesgeld voor de CIT opleidingsdagen bedraagt € 4.600 (gespreide betaling mogelijk) per jaar. Daarnaast zijn er kosten verbonden aan de supervisie en leertherapie. De opleidingskosten zijn fiscaal aftrekbaar en tijdens de opleiding werk je onder supervisie al met cliënten. De te verwachten opbrengst uit de praktijkuren eigen praktijk tijdens de opleiding zijn € 9000. Qua tijdsinvestering kun je rekenen op zo’n 20 uur studiebelasting per week. 

 

Aanmelden?

Schrijf je in door hieronder een inschrijfformulier te downloaden. Je ingevulde inschrijfformulier stuur je naar info@groundwork.nl samen met een kopie van het diploma van je hoogst genoten opleiding.

Na inschrijving krijg je van ons een ontvangstbevestiging. Wij bekijken vervolgens je inschrijving, checken of je voldoet aan de instroomeisen en laten je weten of je op basis van je inschrijving deel kunt nemen aan de intakedag. De kosten voor de intakedag bedragen €225. Tijdens deze intakedag kijken we samen met jou of de CIT inderdaad bij je past. Na de intakedag laten we je weten of je kunt starten met de opleiding. Lees hier de algemene voorwaarden.

Download inschrijfformulier

Meer weten?

De nieuwe studiegids van 2019-2020 is uit! Vraag hieronder de studiegids voor de CIT aan. Je bent ook van harte welkom op onze eerstvolgende informatieavond. Deze vindt plaats op maandag 27 mei 2019 in Doorn om 20.00. Schrijf je hiervoor in door een e-mail te sturen naar info@groundwork.nl.