Wil jij aan de slag als christelijk integratieve coach? Dat kan! Daarvoor bieden we onze opleiding tot christelijk integratieve coach (CICO) aan. Je ontwikkelt je coachcompetenties en verdiept je inhoudelijke deskundigheid. Met als doel: anderen te begeleiden in hun zoektocht naar de heelheid die God voor ons voor ogen heeft. Je ontvangt onderwijs over de principes die het fundament vormen van Groundwork en je krijgt de gelegenheid om daarmee in de praktijk te oefenen. Je kunt je coachvaardigheden inzetten in je werk met mensen (bijv. als huisarts, manager, jurist of pastoraal medewerker) en binnen Groundwork. 

Als christelijk integratieve coach maak je deel uit van een inspirerend netwerk van coaches, trainers en therapeuten. Dit netwerk biedt jou als coach ook kansen voor cliëntenwerving en het vergroten van je naamsbekendheid. Daarnaast helpt het je jezelf continu te verbeteren.

Inhoud van de opleiding

Groundwork biedt hiermee de enige opleiding tot coach die gebouwd is op principes van christelijk integratieve therapie.

De christelijk integratieve coach:

ziet en aanvaart de mens in al zijn dimensies en facetten, vanuit zijn eigen verbinding met God en zichzelf;
hij kan verschillende interventiemethoden inzetten in het begeleiden van een persoon in het onderzoeken van de psychodynamiek die resulteert in de hulpvraag die de persoon inbrengt;
en kan deze methoden aanwenden om de heling en ontwikkeling van de persoon te faciliteren en te begeleiden.

 Tijdens de opleiding ga je op vier overstijgende terreinen aan de slag:

  1. Vormgeving coachproces: Je leert op een professionele manier het coachtraject in te zetten, te begeleiden en af te ronden.
  2. Zelfontwikkeling: Je ontwikkelt zicht op en investeert in je eigen heling en zelfontwikkeling, zowel op persoonlijk als op professioneel vlak.
  3. Professionele praktijkvoering: Je leert op een ethisch verantwoorde en professionele manier praktijkvoeren.
  4. Vormgeving coachrelatie en werkalliantie: Je leert zorgvuldig een relatie op te bouwen met de cliënt, die gebaseerd is op gelijkwaardigheid en rondt deze professioneel af.

Na afstuderen ben je gekwalificeerd om als professioneel coach zelfstandig aan de slag te gaan. Je bent startbekwaam om (pastorale) coaching gesprekken te voeren waarmee je coachees faciliteert stappen te zetten richting hun persoonlijke doelen. En je kunt je inzetten om deelnemers aan Groundwork Basic trainingen te begeleiden. De CICO is gecertificeerd door Stichting Keurmerk Beroepsscholen (SKB).

Opzet van de opleiding

Elk jaar september start er een nieuwe jaargang studenten (locatie: het Brandpunt in Doorn). Tijdens een tweejarig opleidingstraject van in totaal 21 lesdagen en 10 praktijkdagen ga je ervaringsgericht aan de slag. Het eerste jaar volg je 14 lesdagen en 5 praktijkdagen. Je maakt deel uit van een oefengroep die acht keer bij elkaar komt. Tijdens het tweede jaar volg je minder lessen: 7 lesdagen en 5 praktijkdagen (Let op: de lesdagen tijdens het tweede leerjaar vallen op een andere dag dan de lesdagen in het eerste leerjaar). In het tweede jaar ga je aan de slag met het begeleiden van eigen cliënten (15 uur). Ook volg je een leertherapie traject en kom je 8 keer bij elkaar als oefengroep. Aan het eind van deze twee jaar – na het inleveren van je eindopdracht – studeer je af als christelijk integratieve coach.

 Je kunt de CICO ook versneld volgen en kiezen voor de CICO sprint. Inhoudelijk is de sprint variant gelijk aan de CICO, maar het traject is gecomprimeerd tot 1,5 jaar. In deze anderhalf jaar ga je intensief aan de slag. Tijdens het eerste jaar heb je gemiddeld één keer in de twee weken les, volg je 5 praktijkdagen en maak je deel uit van een oefengroep met medestudenten die acht keer per jaar bij elkaar komt. Tijdens dit jaar ga je ook eigen cliënten begeleiden (minimaal 10 uur) en een leertherapietraject volgen van 5 sessies. Aan het eind van dit jaar rond je het lesgedeelte van de opleiding af en volgt er een half jaar waarin je nog 4 praktijkdagen volgt, een cliënt begeleidt en je eindwerkstuk maakt. Aan het eind van deze anderhalf jaar studeer je af als christelijk integratieve coach.

Investering

De kosten voor het volgen van de CICO bedragen in totaal ongeveer € 5.800 (betaling in 3 termijnen mogelijk). Deze opleidingskosten zijn fiscaal aftrekbaar. Vraag de studiegids aan voor de actuele tarieven. Reiskosten voor opleidingsdagen, de aanschaf van literatuur en eventuele overnachtingen zijn voor eigen rekening. Qua tijdsinvestering kun je rekenen op zo’n 14 uur studiebelasting per week (twintig studiebelastingsuren per week voor de sprint-variant).

Instroomeisen

Om deel te nemen aan de CICO is het nodig dat je functioneert op HBO niveau én dat je een vooropleiding op minimaal MBO niveau met succes hebt afgerond. (dit hoeft niet perse een opleiding te zijn in de mens of sociale wetenschappen)

Wanneer je een vooropleiding hebt op HBO niveau is het mogelijk om na het afronden van de CICO door te stromen naar het 2e opleidingsjaar van de CIT (Christelijk Integratieve Therapie) opleiding die Groundwork  aanbiedt.

Aanmelden?

Schrijf je in door hieronder een inschrijfformulier te downloaden. Je ingevulde inschrijfformulier stuur je dan naar info@groundwork.nl samen met een pasfoto en een kopie van het diploma van je hoogst genoten opleiding.

Na inschrijving krijg je van ons een ontvangstbevestiging. Wij bekijken vervolgens je inschrijving, checken of je voldoet aan de instroomeisen en laten je weten of je op basis van je inschrijving deel kunt nemen aan de intakedag. De kosten voor de intakedag bedragen €225. Tijdens deze intakedag kijken we of de CICO inderdaad bij je past. Na de intakedag laten we je weten of je kunt starten met de opleiding. Lees hier de algemene voorwaarden.

Download inschrijfformulier

Meer weten?

Vraag hieronder de studiegids voor de CICO 2019-2020 aan. Je bent ook van harte welkom op onze eerstvolgende informatieavond. Deze vindt plaats op maandag 2 maart en 8 juni 2020 in Doorn om 20.00. Schrijf je hiervoor in door een e-mail te sturen naar info@groundwork.nl.