Groundwork wil mensen helpen om door zelfinzicht te groeien in relaties. We geven mensen tools om hun innerlijke wereld te onderzoeken, gebaseerd op bijbelse en psychologische inzichten. Ze ontwikkelen daarmee een betere relatie met zichzelf en met de mensen in hun omgeving.

Een speciaal door Groundwork opgeleid team van coaches geeft trainingen en lezingen die voor iedereen toegankelijk zijn. Omdat inzicht in de werking van het innerlijk de eerste stap is naar persoonlijke groei, besteden we veel aandacht aan de mechanismen van de psyche. Daaruit volgen praktische tips waarmee je in je eigen leven aan de slag kunt.

 >> ..verander door de vernieuwing van je denken (Romeinen 12:2).

Patronen doorbreken

Ieder mens ontwikkelt patronen in zijn of haar leven. Gelukkig maar, anders zouden we alles elke dag opnieuw moeten leren. Maar sommige patronen kunnen belemmerend werken. Sommige mensen moeten veel van zichzelf. Anderen willen dat iedereen hen altijd aardig vindt. Weer anderen willen absoluut geen fouten maken. Zulke patronen werken niet alleen belemmerend voor henzelf, maar ook voor de mensen om hen heen.

“Ik kan dit beter zelf doen, dan gaat het sneller.” Zo’n simpele gedachte kan veel invloed hebben in je leven. Het kan veel frustratie opleveren, voor jezelf en voor anderen. Zo’n gedachte kan voortkomen uit bijvoorbeeld een gebrek aan vertrouwen, of het gevoel dat je jezelf moet bewijzen. In dat geval is het belangrijk om de oorsprong van de gedachte te herleiden, zodat je deze bij de wortel kunt aanpakken.

Groeien door zelfinzicht

Gedrag van mensen is het resultaat van een innerlijk spel tussen drijfveren, gevoelens, gedachten, aannames, behoeften en verlangens. Ook lichamelijke processen en levensomstandigheden spelen hierbij een rol. Hoewel mensen zich meestal wel bewust zijn van hun gedrag, zijn ze zich vaak niet bewust van de onderliggende dynamiek, omdat die zich op een dieper niveau afspeelt.

Groeien door zelfinzicht betekent inzicht krijgen in die onderliggende dynamiek, in combinatie met het vermogen om die dynamiek te beïnvloeden en tot gedragsverandering te komen.

Voor wie

Groundwork is voor iedereen. Het kan zijn dat je een concreet probleem hebt. Het kan ook zijn dat je geen aanwijsbaar probleem hebt, maar gewoon benieuwd bent of er patronen zijn die je onbewust vasthouden. Patronen die je in de loop van je leven hebt ontwikkeld om met situaties om te gaan.

Groundwork is er ook voor iedereen die werkzaam is in de pastorale zorg of in de counseling, als verdieping van hun werk.

Groundwork is opgericht door psychologe Michelle van Dusseldorp. Michelle traint de coaches en therapeuten in de opleidingen en geeft verschillende lezingen door heel Nederland.