Groundwork wil christenen in Nederland en Europa een plek bieden waar je naar toe kunt gaan voor professionele, effectieve en theologisch gefundeerde hulpverlening. Een plek waar je toegerust wordt met principes die gebaseerd zijn op een integratie van theologie en psychologie.

Door het bieden van toerusting op het gebied van emotionele intelligentie, psychische gezondheid en relationele vaardigheden zorgen we dat christenen gezonder en evenwichtiger kunnen worden. Dat er een netwerk ontstaat van professionals waar kennis en ervaring opgedaan en gedeeld wordt. En dat christelijke gemeenschappen als een veilig geestelijk thuis kunnen fungeren.